Mijn praktijk is gecertificeerd en geaccrediteerd bij:


 • Beroepsvereniging de VIV ( vereniging Integrale Vitaliteitskunde)
  Registratienummer: 1907978
 • Overkoepelend orgaan de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Licentienummer: 190448R
 • Vektis met AGB Zorgverlener 90104906 AGB- code praktijk   90064200
 • Handelsregister KvK 64891879

 • Enneagram College
  • Enneagram integratie Kunde     2015
  • Energetic psycologie                     2016
  • Enneagram Kindercoach             2016/2017
  • Vitaliteitscoach                              2016

Doordat ik in bezit ben van de geaccrediteerde HBO medische basiskennis en psychosociale basiskennis komt u als cliënt in aanmerking voor vergoeding vanuit het aanvullende pakket.

Om u als cliënt op een professionele manier te kunnen begeleiden is het een voorwaarde dat ik jaarlijks bijscholingen volg en mijzelf blijf ontwikkelen op professioneel vlak.

Het is voor u als cliënt verstandig om eerst uw eigen zorgverzekeringspolis te raadplegen. Zorgverzekeraars bepalen welke therapie zij vergoeden.

Als lid van het overkoepelend orgaan de RBCZ krijgt u een vergoeding uit het aanvullende pakket bij:

 • Coöperatie VGZ ; Bewust, plus van VGZ, IZZ,IZA, Univé, Zorg, Zekur, IZA, CURA, UMC, Cares Gouda
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • De Goudse
 • Kiemer

Als lid van de VIV Nederland is het mogelijk een vergoeding te krijgen via de aanvullende verzekering. 
De verantwoordelijkheid of u een vergoeding ontvangt van uw zorgverzekeraar ligt geheel bij u als cliënt. Kijk dit dus goed na in uw polis of op de website van uw zorgverzekeraar.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden VIV-leden die náást hun beroepsopleiding beschikken over een diploma MBK/PsBK. (Medische Basiskennis / Psychosociale Basiskennis)

 • CZ groep: CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra.
 • Menzis: Menzis, en Anderzorg
 • Achmea groep: Zilveren Kruis, Avéro, FBTO, en OZF.
 • ONVZ: ONVZ, waaronder ook VvAA en PNOzorg.

De volgende zorgverzekeraars vergoeden uitsluitend leden die geregistreerd zijn bij RBCZ

 • Coöperatie VGZ (vermelding van de VIV-therapeut in de VGZ-Zorggids is vereist): VGZ, Plus Zorgverzekering van VGZ, Bewuzt, IZZ, IZA, Univé Zorg, ZEKUR, IZA Cura, UMC en Cares Gouda. Het beleid alternatieve zorg voor 2018 van coöperatie VGZ vind je hier.
 • De Friesland

Raadpleeg voor de hoogte van de vergoeding de polis van de zorgverzekeraar of kijk op de pagina’s natuurgeneeskunde of integrale therapie op de website van zorgwijzer. Hieronder vind je een link waar je alle informatie over uw zorgverzekeraar kunt vinden.